خدمات

خدمات شرکت پایابنیان صنعت شامل ، خدمات طراحی و مشاوره آتش نشانی تا مرحله اخذ تاییدیه آتش نشانی ، فروش تجهیزات آتش نشانی ( فروش آنلاین با تخفیف ویژه ) ، شارژ کپسول آتش نشانی در محل پروژه و یا در صورت نیاز شارژ در کارگاه و اجرای پروژه های آتش نشانی شامل اجرای پروژه های اعلام حریق و اطفا حریق ، صاعقه گیر و ارتینگ می باشد .

خدمات