پروژه های مشمول ضوابط سازمان آتش نشانی

پیرو دستورالعمل ارسالی سازمان آتش نشانی به شرکتهای مشاور از تاریخ 1399/2/17 کلیه ساختمان ها و صراحتا زیر شش طبقه نیز مشمول اجرای ضوابط ایمنی و آتش نشانی می باشند و هیچ شرکت مجری مجاز به صدور تاییدیه آتش نشانی بطور مستقیم به ساختما نمی باشد.

متن دستورالعمل سازمان آتش نشانی :

به اطلاع می رساند پیرو تفاهمنامه فی ما بین معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تاریخ 1399/02/17 اجرای ضوابط ایمنی و آتش نشانی برای همه ساختمان ها و صراحتا برای ساختمان های زیر شش نیز طبقه الزامی می باشد. تمامی پروانه هایی که بعد از تاریخ مذکور صادر شده اند دارای دستورالعمل و نقشه های تایید شده  می باشند. لذا در صورت ورود شرکت تحت عنوان شرکت مجری و مشاور پروژه به پرونده های این چنینی رعایت استاندارد ها و اجرای تمامی دستورلعمل های ایمنی و آتش نشانی مطابق ضوابط سازمان در این ساختمان ها الزامی می باشد . لازم به ذکر است سازمان بررسی ، بازدید و کنترل اجرای ضوابط در این ساختمان ها را در دستور کار قرار داده است و در صورت مشاهده تخلف مطابق ضوابط آئین نامه انضباطی با شرکت برخورد خواهد شد. ضمنا شرکت ها موظفند در صورت مشاهده مغایرت در اجرای  ضوابط ایمنی و آتش نشانی با دستورالعمل های صادره قبل از هر اقدام در مرحله ورود به پروژه  موارد را جهت اقدامات مقتضی و پیگیری از نهاد های ذیصلاح به این سازمان ارسال نمایند.

نظر خود را بنویسید