پروژه ها

شرکت مهندسین مشاور پایابنیان صنعت

پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون
پروژه ۲۵۲ واحدی زیتون
ادامه مطلب
مجموعه تفریحی ورزشی هتل توچال
مجموعه تفریحی ورزشی هتل توچال
ادامه مطلب
پروژه مجتمع اداری و تجاری گلسار رشت
پروژه مجتمع اداری و تجاری گلسار رشت
ادامه مطلب
صاعقه گیر پروژه برج های برلیان جنت آباد
صاعقه گیر پروژه برج های برلیان جنت آباد
ادامه مطلب
مشاوره آتش نشانی و نظارت بر سیستم آتش نشانی ساختمان مروارید
مشاوره آتش نشانی و نظارت بر سیستم آتش نشانی ساختمان مروارید
ادامه مطلب
مشاوره آتش نشانی سیستم اعلام و اطفاء حریق مربوط به  پروژه برج های تهران
مشاوره آتش نشانی سیستم اعلام و اطفاء حریق مربوط به  پروژه برج های تهران
ادامه مطلب
مشاوره و اجرای سیستم اعلام و اطفا حریق مجتمع اداری تجاری سینوهه
مشاوره و اجرای سیستم اعلام و اطفا حریق مجتمع اداری تجاری سینوهه
ادامه مطلب
مشاوره آتش نشانی پروژه ۱۲۰ واحدی شهرداری
مشاوره آتش نشانی پروژه ۱۲۰ واحدی شهرداری
ادامه مطلب
مشاوره آتش نشانی تعاونی مصرف کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه
مشاوره آتش نشانی تعاونی مصرف کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه
ادامه مطلب
مشاوره آتش نشانی پروژه ۱۵۲ واحدی کشاورزی
مشاوره آتش نشانی پروژه ۱۵۲ واحدی کشاورزی
ادامه مطلب
نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق پروژه کمیته امداد شرکت عمران گستر بصیر
نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق پروژه کمیته امداد شرکت عمران گستر بصیر
ادامه مطلب
مشاوره آتش نشانی بیمارستان صاحب کوثر - تهرانسر
مشاوره آتش نشانی بیمارستان صاحب کوثر - تهرانسر
ادامه مطلب
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه صنعت نفت
ادامه مطلب
صاعقه گیر SK3 تعاونی پشتیبانی ناجا
صاعقه گیر SK3 تعاونی پشتیبانی ناجا
ادامه مطلب