تصویر مشاوره آتش نشانی پروژه مسکونی 4000 تا 6000 متر مسکونی

مشاوره آتش نشانی پروژه مسکونی 4000 تا 6000 متر مسکونی

خدمات مشاوره آتش نشانی پروژه طراحی نقشه های سیستم های اعلام و اطفا حریق و اگزاست و محاسبات هیدرولیکی در صورت نیاز تایید نقشه ها از سازمان در صورت نیاز نظارت بر اجرا و حضور در جلسات

قیمت قبلی: ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷%

خدمات مشاوره آتش نشانی پروژه های مسکونی شامل :

 • طراحی نقشه های اعلام حریق
 • طراحی نقشه های اطفا حریق
 • طراحی سایز لوله کشی اطفا حریق
 • تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پروژه
 • نظارت بر اجرای سیستم های اعلام و اطفا و سایر سیستم ها وابسته به آتش نشانی
 • بازدید مشاور از پروژه به صورت سیستمی بر روی اپلیکیشن مشاوره شرکت پایابنیان صنعت تعریف و آرشیو کلیه گزارشات بازدید در اپلیکیشن در دسترس مالک قرار دارد  همچنین لینک گزارشات بازدید برای مالک ارسال می گردد
 • بازدید دوره ای از پیشرفت اجرایی پروژه
 • ارائه تاییدیه آتش نشانی پس از اتمام عملیات اجرایی و راه اندازی

تعهدات مشاور :

 • مشاور تعهد می نماید بدون وقفه از روز انعقاد قرارداد عملیات موضوع قرارداد را شروع نماید
 • مشاور متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد ، در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمت را دارا می باشد.
 • مشاور متعهد به انجام وظایفی است که در ماده 1 قرارداد برای او معین شده است.
 • نماینده مشاور موظف است در کلیه جلساتی که کارفرما حداقل 2 روز قبل کتباً ابلاغ می نماید شرکت فعال داشته باشد.
 •  مشاور موظف است مواردی که امکان دارد باعث خللی در اخذ گواهی ایمنی ساختمان شود را به کارفرما اطلاع دهد ، لیکن باتوجه به عدم قدرت اجرائی مشاور ، مسئولیت رفع مغایرت بر عهده کارفرماست و در صورت عدم رفع ، مسئولیتی متوجه مشاور نمی باشد.
 •  مشاور موظف است درصورت درخواست ، بازدید کلی از روند پیشرفت پروژه را انجام و ایرادات و نواقص احتمالی کار در حین اجراء را به مدیر پروژه ارائه داده تا نواقص پروژه اصلاح گردد.
 • نماینده مشاوره موظف است پس از درخواست کتبی کارفرما ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت در محل پروژه حاضر گردد .

 تعهدات کارفرما :

 •  کارفرما مکلف است اسناد  مدارک و اطلاعات مورد نیاز مشاور منجمله موارد ذیل را تهیه و به موقع در اختیار وی قرار دهد :
 • تمامی نقشه های معماری که در زمان اخذ جواز به صورت اتوماسیون در سازمان آتش نشانی تأیید گردیده و در شهرداری به تصویب رسیده است .
 • تمامی نقشه های اجرایی معماری ، سازه ، تأسیسات و نما که پس از اخذ جواز تهیه گردیده است .
 • دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان آتش نشانی استان تهران جهت نقشه های مصوب .
 • تهیه مدارک لازم جهت تشکیل یا تکمیل پرونده دستی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران.
 •  کارفرما مکلف است هرگونه تغییر نقشه معماری در خصوص معابر ، راه های ورود و خروج ، مشاعات و غیره را کتبا به مشاور اعلام نماید تا در صورت مغایرت ، اقدامات اصلاحی لازم در نظر گرفته شود.
 •  کارفرما موظف است ظرف مدت 3 روز از امضاء قرارداد فردی با تخصص کافی جهت انجام امور کارگاهی مشاور را کتبا به مشاور معرفی نماید.
 • کارفرما می بایست گزارشات ماهیانه را از طریق اپلیکیشن مشاوره این شرکت مشاهده نماید و جهت بهبود کیفیت خدمات مشاور ، فرم های نظرسنجی را تکمیل نماید
 •  کارفرما متعهد به پرداخت به موقع مطالبات مشاور است.
 •  کارفرما درصورت نیاز در حین پیشرفت فیزیکی ، خود می تواند با مشورت مشاور عملیات بسترسازی خود را تکمیل نماید .
 •  کارفرما متعهد می گردد هرگونه خرید تجهیزات آتش نشانی را با مشاوره ، نظارت و تأیید کتبی مشاور به انجام رساند  ، در غیر این صورت مشاور هیچ گونه تعهدی مطلقا نسبت به تأیید ملزومات خریداری شده نخواهد داشت.
 •  در صورت عدم رعایت اصول ایمنی کارگاه ، کلیه خسارت های مالی و جانی کارکنان مشاور بر عهده کارفرما بوده و مشاور هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 •  کارفرما متعهد به پرداخت هزینه های جانبی جهت گواهی امضاء در دفترخانه می باشد .
 •  کارفرما موظف به اخذ نقشه های مصوب پروژه خود از سازمان آتش نشانی و یا دفتر خدمات الکترونیک و ارائه آن به مشاور می باشد .
 •  کارفرما متعهد به پرداخت هزینه های طراحی پس از تحویل از طرف مشاور و تایید مشاور طبق بند های 3-5 و 4-5 و 5-5 میباشد.
 •  پس از تایید نقشه ها از طرف سازمان آتش نشانی طبق بند 6-5 قرارداد کارفرما موظف به پرداخت هزینه های مربوطه میباشد .

 

نظر خودتان را بنویسد
 • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند