تصویر مشاوره آتش نشانی پروژه مسکونی 3000تا 4000متر

مشاوره آتش نشانی پروژه مسکونی 3000تا 4000متر

خدمات مشاوره آتش نشانی پروژه طراحی نقشه های سیستم های اعلام و اطفا حریق و اگزاست و محاسبات هیدرولیکی در صورت نیاز تایید نقشه ها از سازمان در صورت نیاز نظارت بر اجرا و حضور در جلسات

قیمت قبلی: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰%

خدمات مشاوره آتش نشانی پروژه های مسکونی زیر 5 طبقه شامل :

 • طراحی نقشه های اعلام حریق
 • طراحی نقشه های اطفا حریق
 • طراحی سایز لوله کشی اطفا حریق
 • تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پروژه
 • نظارت بر اجرای سیستم های اعلام و اطفا و سایر سیستم ها وابسته به آتش نشانی
 • بازدید مشاور از پروژه به صورت سیستمی بر روی اپلیکیشن مشاوره شرکت پایابنیان صنعت تعریف و آرشیو کلیه گزارشات بازدید در اپلیکیشن در دسترس مالک قرار دارد  همچنین لینک گزارشات بازدید برای مالک ارسال می گردد
 • بازدید دوره ای از پیشرفت اجرایی پروژه
 • ارائه تاییدیه آتش نشانی پس از اتمام عملیات اجرایی و راه اندازی

تعهدات مشاور :

 • مشاور تعهد می نماید بدون وقفه از روز انعقاد قرارداد عملیات موضوع قرارداد را شروع نماید
 • مشاور متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد ، در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمت را دارا می باشد.
 • مشاور متعهد به انجام وظایفی است که در ماده 1 قرارداد برای او معین شده است.
 • نماینده مشاور موظف است در کلیه جلساتی که کارفرما حداقل 2 روز قبل کتباً ابلاغ می نماید شرکت فعال داشته باشد.
 •  مشاور موظف است مواردی که امکان دارد باعث خللی در اخذ گواهی ایمنی ساختمان شود را به کارفرما اطلاع دهد ، لیکن باتوجه به عدم قدرت اجرائی مشاور ، مسئولیت رفع مغایرت بر عهده کارفرماست و در صورت عدم رفع ، مسئولیتی متوجه مشاور نمی باشد.
 •  مشاور موظف است درصورت درخواست ، بازدید کلی از روند پیشرفت پروژه را انجام و ایرادات و نواقص احتمالی کار در حین اجراء را به مدیر پروژه ارائه داده تا نواقص پروژه اصلاح گردد.
 • نماینده مشاوره موظف است پس از درخواست کتبی کارفرما ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت در محل پروژه حاضر گردد .

 تعهدات کارفرما :

 •  کارفرما مکلف است اسناد  مدارک و اطلاعات مورد نیاز مشاور منجمله موارد ذیل را تهیه و به موقع در اختیار وی قرار دهد :
 • تمامی نقشه های معماری که در زمان اخذ جواز به صورت اتوماسیون در سازمان آتش نشانی تأیید گردیده و در شهرداری به تصویب رسیده است .
 • تمامی نقشه های اجرایی معماری ، سازه ، تأسیسات و نما که پس از اخذ جواز تهیه گردیده است .
 • دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان آتش نشانی استان تهران جهت نقشه های مصوب .
 • تهیه مدارک لازم جهت تشکیل یا تکمیل پرونده دستی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران.
 •  کارفرما مکلف است هرگونه تغییر نقشه معماری در خصوص معابر ، راه های ورود و خروج ، مشاعات و غیره را کتبا به مشاور اعلام نماید تا در صورت مغایرت ، اقدامات اصلاحی لازم در نظر گرفته شود.
 •  کارفرما موظف است ظرف مدت 3 روز از امضاء قرارداد فردی با تخصص کافی جهت انجام امور کارگاهی مشاور را کتبا به مشاور معرفی نماید.
 • کارفرما می بایست گزارشات ماهیانه را از طریق اپلیکیشن مشاوره این شرکت مشاهده نماید و جهت بهبود کیفیت خدمات مشاور ، فرم های نظرسنجی را تکمیل نماید
 •  کارفرما متعهد به پرداخت به موقع مطالبات مشاور است.
 •  کارفرما درصورت نیاز در حین پیشرفت فیزیکی ، خود می تواند با مشورت مشاور عملیات بسترسازی خود را تکمیل نماید .
 •  کارفرما متعهد می گردد هرگونه خرید تجهیزات آتش نشانی را با مشاوره ، نظارت و تأیید کتبی مشاور به انجام رساند  ، در غیر این صورت مشاور هیچ گونه تعهدی مطلقا نسبت به تأیید ملزومات خریداری شده نخواهد داشت.
 •  در صورت عدم رعایت اصول ایمنی کارگاه ، کلیه خسارت های مالی و جانی کارکنان مشاور بر عهده کارفرما بوده و مشاور هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 •  کارفرما متعهد به پرداخت هزینه های جانبی جهت گواهی امضاء در دفترخانه می باشد .
 •  کارفرما موظف به اخذ نقشه های مصوب پروژه خود از سازمان آتش نشانی و یا دفتر خدمات الکترونیک و ارائه آن به مشاور می باشد .
 •  کارفرما متعهد به پرداخت هزینه های طراحی پس از تحویل از طرف مشاور و تایید مشاور طبق بند های 3-5 و 4-5 و 5-5 میباشد.
 •  پس از تایید نقشه ها از طرف سازمان آتش نشانی طبق بند 6-5 قرارداد کارفرما موظف به پرداخت هزینه های مربوطه میباشد .

 

نظر خودتان را بنویسد
 • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند