تصویر مراحل اخذ تایید آتش نشانی و تشکیل پرونده آتش نشانی

مراحل اخذ تایید آتش نشانی و تشکیل پرونده آتش نشانی

مراحل مشاوره آتش نشانی و تشکیل پرونده آتش نشانی به شرح ذیل می باشد: 1- عقد قرارداد مشاوره آتش نشانی با شرکتهای مورد تایید سازمان آتش نشانی 2- معرفی شرکت مشاور به سازمان آتش نشانی

تماس بگیرید

مراحل مشاوره آتش نشانی و تشکیل پرونده آتش نشانی به شرح ذیل می باشد:

1- عقد قرارداد مشاوره آتش نشانی با شرکتهای مورد تایید سازمان آتش نشانی ( شرکت پایابنیان صنعت بعنوان مشاور آتش نشانی مورد تایید سازمان )

2- معرفی شرکت مشاور به سازمان آتش نشانی

3- ارایه فایل آخرین نقشه های معماری پروژه به شرکت مشاور

4- ارسال نقشه های معماری به سازمان آتش نشانی از طریق شرکت مشاور جهت تایید نقشه معماری

5- بعد از تایید نقشه معماری ، طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق و اگزاست فن پروژه طبق ضوابط و دستورالعمل آتش نشانی انجام می گردد

6- ارسال نقشه ها و اخذ تاییدیه طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق و اگزاست فن پروژه از سازمان آتش نشانی

7- در صورتی که پروژه اسکلت فلزی داشته باشد ، اخذ تایید پوشش ضد حریق نیاز است

8- تهیه تجهیزات آتش نشانی طبق لیست ازائه شده از مشاور و اجرای تجهیزات آتش نشانی طبق نقشه های تایید شده

9- بعد از اتمام عملیات اجرایی که با نظارت مشاور انجام گرفته است ، مالک درخواست پایانکار به آتش نشانی ارسال می نماید

10- اخذ اصالت کالا از تمامی تامین کنندگان تجهیزات آتش نشانی و ارسال به شرکت مشاور

11- تکمیل و ارسال کلیه تعهد نامه ها به شرکت مشاور

12- ارسال درخواست تست خشک پروژه توسط مشاور

13- عقد قرارداد تعمیر نگهداری دوساله با شرکتهای مورد تایید سازمان و ارائه تعهدنامه آن به شرکت مشاور

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند