صاعقه گیر الکترونیکی SK3

شرکت پایابنیان صنعت بعنوان نماینده انحصاری صاعقه گیر الکترونیکی SK3 کره جنوبی و تامین کننده تجهیزات کامل صاعقه گیر الکترونیکی و ارتینگ می باشد.

فروش و اجرای تجهیزات صاعقه گیر و ارتینگ