شارژ کپسول آتش نشانی در کارگاه

شارژ کپسول آتش نشانی در کارگاه

 شارژ کپسول آتش نشانی در کارگاه

شارژ کپسول آتش نشانی مربوط به کپسول های CO2 و کپسول های پودر و گاز بالای 12 کیلوگرم به دلیل امنیت بیشتر در محل کارگاه شارژ شرکت پایابنیان صنعت واقع در احمد آباد مستوفی تهران ، انجام می گردد و هزینه ارسال و دریافت کپسولها بصورت رایگان می باشد.