اجرای پروژه ها

شرکت مهندسین مشاور پایابنیان صنعت بعنوان مجری مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران ، جهت اجرای پروژه های ایمنی و آتش نشانی شامل اجرای اعلام حریق و اجرای اطفا حریق، اجرای صاعقه گیر  دارای 19 سال سابقه می باشد.

بخش اجرای پروژه ها شامل موارد ذیل می باشد:

  • اجرای سیستم های اعلام حریق
  • اجرای سیستم های اطفاءحریق
  • اجرای سیستم های اگزاست فن
  • شارژ کپسول های آتش نشانی
  • راه اندازی بوستر پمپ آتش نشانی
  • اجرای لوله کشی های اطفا حریق
  • اجرای صاعقه گیر
  • خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های آتش نشانی